Rekrutacja tel. 511-02-35-71

biuro@zielonydzwoneczek.pl

Czy mogę zapisać dziecko cały rok?

Tak. Dziecko można zapisać w dowolnym momencie w ciągu roku, w zależności od dostępności miejsc.

Czy można wcześniej odwiedzić Zielony Dzwoneczek?

Tak. Zapraszamy serdecznie do umawiania się na spotkania podczas których oprowadzimy oraz omówimy jak wygląda praca w Zielonym Dzwoneczku, wystarczy zadzwonić 511 02 35 71. Najlepiej jeśli zabiorą Państwo dziecko ze sobą.

Czy Przedszkole czynne jest cały rok?

Tak. Czynni jesteśmy 12 miesięcy w roku, nie zamykamy się na wakacje, ani na ferie zimowe. W miesiącach lipiec i sierpień zajęcia są bardziej nastawione na swobodną zabawę.

 

Na ile godzin mogę przyprowadzić dziecko?

Zielony Dzwoneczek czynny jest od 7 do 17, od poniedziałku do piątku. Pierwsze spotkania trwają około 3 godzin, w zależności od predyspozycji dziecka wydłużamy ten czas z dnia na dzień.

W jakim wieku przyjmujecie dzieci?

Od 2,5 roku do 9 lat w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Jeśli istnieje podejrzenie nieharmonijnego rozwoju, lub występują problemy w zachowaniu czy mowie, możemy przyjąć dziecko na obserwacje od 2,5 roku. Również jeśli dziecko posiada odroczenie od obowiązku szkolnego będziemy kontynuować jego edukację na odpowiednim poziomie.

Jak liczne są grupy?

Nie przekraczają 15 dzieci w grupie. Zapewniamy odpowiednie proporcje kadry oraz specjalistów w zależności od liczebności grupy.

Jakie dzieci przyjmujecie?

Zielony Dzwoneczek organizuje edukację i terapię dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci z orzeczeniami przyjmowane są do Zielonego Dzwoneczka w pierwszej kolejności. Grupy są integracyjne dlatego oferta skierowana jest także do dzieci normatywnych. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Jakie rodzaje terapii prowadzicie?

Logopedie, muzykoterapie, integracje sensoryczną, dogoterapie, rewalidacje, spotkania z psychologiem, zajęcia z kreatywności, kinezjologię, terapię ręki, bobaty, Trening Johansena, Program TEACCH, arteterapia, stosujemy również metode Weroniki Sherborne, metode Knill’a, komunikacje wspomagającą i alternatywną AAC, Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Jakie kompetencje posiada personel?

Zapewniamy odpowiednie proporcje kadry i specjalistów. Nauczyciele posiadają wykształcenie ogólne z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kierunkowe w zależności od wybranej specjalizacji np. terapia osób niepełnosprawnych.

Moje dziecko ma specjalistyczną dietę.

Wszystkie indywidualne potrzeby żywieniowe omawiane są z naszym personelem kuchennym. Jesteśmy w stanie przygotować indywidualne posiłki dla osób z nietolerancją na poszczególne składniki czy substancje. Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu dlatego mamy nad nimi pełną kontrolę.

Ile kosztuje dieta?

Standardowa dieta 12 zł dziennie, w jej skład wchodzi śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek, napoje. Dieta specjalistyczna to koszt 15 zł dziennie. Rozliczamy się tylko za dnie obecności w Zielonym Dzwoneczku.

Ile wynosi czesne?

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zielony Dzwoneczek jest bezpłatny. Czesne dla dzieci normatywnych wynosi 690 zł. Każdego obowiązuje opłata wpisowa 190 zł.

Rekrutacja tel. 511-02-35-71

biuro@zielonydzwoneczek.pl

Rekrutacja

Updated on 2019-06-07T08:58:07+00:00, by bartoszmatenko.