Zajęcia muzyczne

Prowadzimy zajęcia muzyczne wraz z nauczycielami muzyki jak i uczymy dzieci gry na instrumentach. Dzieci uczą się śpiewać piosenki, grać na gitarze, wystukiwać rytm tamburynami czy dawać sygnał grzechotkami. W Zielony Dzwoneczek mamy wiele instrumentów muzycznych z których mogą korzystać dzieci. Podkłądy muzyczne wykonujemy na elektrycznym pianinie.

Zajęcia z dogoterapii

Dogoterapia czyli Interwencje z Udziałem Psów to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyszkolonych lub wyselekcjonowanych psów. Zajęcia mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny. Twórcą terminu "terapii z wykorzystaniem zwierząt" jest Boris Levinson, amerykański psychiatra dziecięcy. Jednym z jego pacjentów był chłopiec, który nie chciał z nikim rozmawiać. Kiedy przypadkiem spotkał psa należącego do lekarza, nagle zaczął do niego mówić. Levinson doszedł do wniosku, że opieka nad zwierzęciem w dzieciństwie może m. in. wykształcić zwiększoną wrażliwość na uczucia i postawy innych ludzi czy sprzyjać rozwojowi emocjonalnemu w okresach kryzysu.

Zajęcia z tenisa

Głównym zadaniem realizowanym podczas tych zajęć jest rozwijanie koordynacji ruchowej, której opanowanie stanowi bazę oraz warunek późniejszego przyswojenia sobie przez ucznia umiejętności technicznych. Zajęcia sportowe prowadzone są w formie gier i zabaw tenisowych dla dzieci. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska z dużym doświadczeniem.

Zajęcia z kreatywności

Każdy człowiek potrzebuje do swego istnienia i rozwoju różnych wartości. Jedną z wartości, które ułatwiają poruszanie się po świecie ciągłego postępu, rozkwitu nowoczesnych technologii, ale także wzrastającej konkurencji we wszystkich dziedzinach życia, jest twórcze myślenie. Twórcza postawa wobec życia i samego siebie jest paletą, dzięki której codzienność nabiera kolorów. Twórczość nie jest zarezerwowana tylko dla garstki artystów, albowiem każdy może być twórczy we wszystkim, co robi. To nie rodzaj zadania decyduje o twórczości, ale nasz stosunek do tego, co robimy. Ważne, czy jesteśmy otwarci na nowe wrażenia, czy potrafimy spojrzeć na rzeczy oczywiste w niestereotypowy sposób, czy potrafimy odcisnąć piętno własnej osobowości na tym, z czym się stykamy.

Zajęcia sportowe

Aktywność fizyczna jest nierozłącznie związana z okresem dzieciństwa. Dzieci z natury posiadają ogromne pokłady energii, którą warto wykorzystać do uprawiania sportu. Uczestnictwo w zajęciach sportowych nie tylko korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne; dostarcza również dziecku wiele radości i pozytywnie wpływa na emocjonalny rozwój małego człowieka. Co roku organizujemy również Dzwoneczkową Olimpiadę Spotową w któej wszystkie dzieci rywalizują o medale.

Zajęcia z rytmiki

Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

Zajęcia

Updated on 2019-06-07T10:21:38+00:00, by bartoszmatenko.