zielony dzwoneczek przedszkole szczecin

Dla dzieci z WWR Szczecin – opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz z  orzeczenie o kształceniu specjalnym (autyzm, zespół Aspergera, afazja motoryczna, niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie, słaby wzrok, słaby słuch), Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek jest w kwocie 500 zł

Przedszkole roku w Szczecinie, zielony dzwoneczek

Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek dla dzieci z autyzmem

W przypadku dzieci autystycznych, nasze Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek stosuje program TEACCH prowadzący do jak największego usamodzielnienia w dorosłym życiu. Jako komunikację wspomagającą stosujemy PIKTOGRAMY. Pomagamy naszym Podopiecznym wykorzystać cały ich potencjał wiążący się ze zdolnością zrozumienia świata, nauki i komunikacji z ludźmi. Programy edukacyjne, z których korzystamy podlegają stałym aktualizacjom zgodnym z postępami osiąganymi przez dziecko. Wszystko odbywa się zgodnie z indywidualnym planem edukacyjno terapeutycznym rozwoju dziecka IPET.

Przedszkole Terapeutyczne Szczecin Zielony Dzwoneczek dla dzieci z zespołem Aspergera

W przypadku Podopiecznych z zespołem Aspergera bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na pracę nad umiejętnościami społecznymi oraz emocjonalnymi, których deficyty są charakterystyczne dla tego zaburzenia. Osoby z Aspergerem mają również trudności z akceptacją zmian, a elastyczność ich myślenia bywa ograniczona, dlatego wszelkie nowe bodźce w Przedszkole Terapeutyczne Szczecin Zielony Dzwoneczek są wprowadzane stopniowo. Często pochłania je też gorliwe zainteresowanie konkretną, wzbudzającą ich szczególną fascynację dziedziną wiedzy. Pozytywnym skutkiem może być poszerzenie zainteresowań dziecka z zespołem Aspergera. W przeciwieństwie do autyzmu u dzieci z Aspergerem nie występują opóźnienia i zaburzenia mowy utrudniające rozwój poznawczy oraz logiczną komunikację.

Przedszkole Specjalne Szczecin Zielony Dzwoneczek dla dzieci z afazją motoryczną

Afazja charakteryzuje się tym, iż mimo że cierpiąca na nią osoba rozumie mowę, nie potrafi poprawnie artykułować dźwięków. Pojawiają się tu zaburzenia płynności mowy, zastępowanie słów lub głosek innymi - tzw. parafrazje, problemy z nazewnictwem przedmiotów, utrata umiejętności powtarzania, niepoprawna artykulacja. Nie jest to natomiast spowodowane zaburzeniami aparatu mowy czy też problemami ze słuchem. W przypadku afazji niezwykle istotny jest stały kontakt Podopiecznego z logopedą, który będzie pracował nade tym, by pomóc dziecku wypracować odpowiedni dla niego sposób komunikacji. Ponadto logopedzi z Przedszkole Specjalne Szczecin Zielony Dzwoneczek pomagają dzieciom, u których nie istnieją anatomiczne lub funkcjonalne podstawy do tego, by dziecko mogły komunikować się z otoczeniem za pomocą mowy, odnaleźć alternatywny, jak najkorzystniejszy dla nich sposób przekazania światu swych odczuć.

Rekrutacja
prowadzimy grupy przedszkolne od 2,5 roku oraz zerówkę dla dzieci do lat 9

Przedszkole

Przyjmujemy dzieci do niewielkich grup przedszkolnych, tak aby czuły się bezpieczne i zaopiekowane. Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku. Nad dziećmi czuwa nauczyciel oraz pomoc nauczyciela. Realizujemy podstawę programową dostosowaną do wieku oraz możliwości dzieci.

 

Rekrutacja do przedszkola

Zerówka

Prowadzimy grupę zerówkową. Uczęszczają do niej dzieci od 6 roku życia, oraz dzieci posiadające odroczenie od obowiązku szkolnego. Grupa korzysta z podręczników dydaktycznych "Tropiciele", dzieki którym odpowiednio przygotuje się do nauki w pierwszej klasie.

 

Rekrutacja do zerówki

Opinie
o Przedszkole Terapeutyczne Szczecin Zielony Dzwoneczek

Ula Teska Feliniak

Najlepszy przedszkole szczecin do którego do tej pory uczęszczało nasze dziecko, i pierwsze przedszkole w którym dziecko otrzymało fachowa pomoc....

Ula Teska Feliniak

Sandra Krzewinska

Widać że zależy im na dobru dziecka a to najważniejsze. Super Przedszkole dla Niepełnosprawnych Szczecin.

Sandra Krzewinska

Joanna Krzączkowska

Moja córeczka z tego przedszkola nie chce wracać do domu👍😄

Joanna Krzączkowska

Specjaliści
z Przedszkole Specjalne Szczecin Zielony Dzwoneczek

Anna Bąbolewska

rewalidacja

Ania jest doświadczonym pedagogiem ze wspaniałym podejściem do dzieci, zarówno normatywnych jak i niepełnosprawnych. Ukończyła Uniwersytet Szczeciński na Wydz. Humanistycznym w zakresie Pedagogiki Specjalnej Rewalidacja Upośledzonych Umysłowo specjalność nauczycielska. Ma za sobą wieloletni staż pracy, na początku jako nauczyciel dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Potem zajmowała się dziećmi z zaburzoną komunikacją oraz z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z autyzmem. Pracuje jako terapeuta zajęć rewalidacyjnych w Przedszkole Terapeutyczne Szczecin Zielony Dzwoneczek. Swoją wiedzę stale uzupełnia czytając literaturę fachową. Ale w chwilach wolnych pochłania książki beletrystyczne i relaksuje się przy muzyce. Uwielbia spacery i jazdę na rowerze.


Pracuje jako pedagog w Przedszkole Terapeutyczne Szczecin Zielony Dzwoneczek.

Kasia Mucha

Kinezjolog

Z wykształcenia jest Technologiem Żywności i Żywienia Człowieka. Ukończyła kurs Terapii Taktylnej, Metody Nauczania Lebox, masażu ajurwedyjskiego, Kurs Bioterapii, kurs I i II stopnia harmonijnego wspierania rozwoju według metody Kinezjologii Edukacyjnej Paula E. Dennisona, kurs Elementy diagnozy i dietetyka chińska. Pracuje w Przedszkole Terapeutyczne Szczecin Zielony Dzwoneczek od jego powstania.


Prowadzi zajęcia kinezjologii, jest dietetykiem w Przedszkole Terapeutyczne Szczecin Zielony Dzwoneczek.

Jakub Piekarski

Psycholog

Jakub ukończył Uniwersytet Szczeciński na kierunku psychologia oraz coaching w WSB w Szczecinie. Wcześniej pracował jako coach i psycholog w AEIRO Anna Staszewska, FDS Consulting, Szczecińska Fundacja Rozwoju Sportu oraz Biuro Porad Obywatelskich. W Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek zajmuje się obsługą WWR Szczecin. Prywatnie gra w futbol amerykański w naszych szczecińskich "Cougarsach".


Sprawuje opiekę psychologiczną w Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek.

Anna Gajda-Chudecka

Dogoterapeuta

Posiada wykształcenie wyższe filozoficzne, ale jako że kocha zwierzęta, a pieski w szczególności, zrobiła kurs z Dogoterapii. Od tej pory pracuje z pieskami prowadząc zajęcia Dogoterapii kilkanaście już lat. Jest więc specjalistą w tej dziedzinie i równocześnie przewodnikiem psa wizytującego. Jej wiedza i kwalifikacje pozwalają na samodzielne układanie planów zajęć i ich realizowanie, zapewnia też maksymalny poziom bezpieczeństwa. W Przedszkole Specjalne Szczecin Zielony Dzwoneczek prowadzi zajęcia dla dzieci z udziałem pieska o dźwięcznym imieniu Sucharek. Dzieci, szczególnie te niepełnosprawne, potrafi zaciekawić pieskiem i zachęcić do zabawy. Wszystkie dzieciaki uwielbiają Sucharka i zawsze chętnie idą na zajęcia. Sama wykonuje swoją pracę z zamiłowaniem i też poświęca dużo czasu na pogłębianie swoich kwalifikacji. Poza zwykłą pracą prowadzi też szkolenia dla psów dzieci, ucząc je posłuszeństwa i psich sportów. Sama posiada dwa psy, z którymi często wyjeżdża w góry na wspinaczki. Zabiera wtedy ze sobą całą swoją rodzinę – trójkę dzieci i męża, i robi to co lubi, czyli wędruje po górach. Poza tym uwielbia czytać beletrystykę.


Prowadzi dogoterapię w Przedszkole Specjalne Szczecin Zielony Dzwoneczek.

Sławomir Mateńko

trening johansena IAS

Sławomir z wykształcenia jest wieloletnim nauczycielem muzyki oraz profesjonalnym fotografem. Od najdawniejszych lat inwestował w swoją edukacje muzyczną, jako pasjonat gry na gitarze we własnym zespole „Flower Power”, ale i wieloletni, dyplomowany nauczyciel muzyki. Pracę jako muzyk wykonywał początkowo w szkole podstawowej 68, następnie w szkole 50 oraz prowadząc długoletnie, prywatne sesje prywatne. Zamiłowanie do fotografii pielęgnował od liceum. Dzięki skończeniu studiów fotograficznych oraz dziesięcioletniej praktyce w „Fotostudio” ukształtował swoje profesjonalne oko. Następnie poświęcił się własnej działalności i otwarciu studia fotograficznego „Przy Zamku”. W późniejszych latach przystąpił do licznych warsztatów oraz szkoleń umożliwiających mu prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy w przedszkolu zajmuje się prowadzeniem certyfikowanych treningów słuchowych oraz dokumentacją fotograficzną osiągnięć każdego z dziecka.


W Przedszkole dla Niepełnosprawnych Szczecin Zielony Dzwoneczek prowadzi diagnozę i terapię słuchową.

Maria Podeszewska-Mateńko

Muzykoterapeuta

Z wykształcenia jest filologiem polskim, pedagogiem specjalnym. Swoja 20 letnią praktykę prowadziła w niepublicznej szkole podstawowej 47 „Na górce” w Szczecinie.  Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, terapii pedagogicznej oraz odbyła liczne szkolenia tematyczne w kraju i za granicą (TEACH Paryż 1997) dzięki którym może pracować w Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek. Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy postanowiła kierować swoją prywatną Niepubliczną Poradnię Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej AAC, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z poważnymi deficytami językowymi. Dodatkowo, jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych oraz na podyplomowych studiach logopedycznych. Rodzina jest dla niej najważniejsza, dlatego każdą wolna chwilę spędza w gronie najbliższych oraz na wspólnych podróżach po Europie.


W Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek prowadzi terapię mowy, treningiem komunikacji językowej AAC i realizuje WWR Szczecin.

Misja
Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek

Adaptacja w świecie i przygotowanie do życia w społeczeństwie zaczyna się u człowieka już w najmłodszych latach. Jest ona trudna zwłaszcza w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, a specjaliści z  Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek są w pełni świadomi, że potrzebują one poświęcenia szczególnej uwagi i energii by mogły w pełni wykorzystać swój potencjał, tak aby być jak najbardziej samodzielnymi. W związku z tym Przedszkole Terapeutyczne Szczecin Zielony Dzwoneczek oferuje bogatą ofertę zajęć z kształcenia specjalnego, prowadzonych przez specjalnie wykwalifikowanych do tego pracowników.

Oferujemy Trening Umiejętności Społecznych (TUS), metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę Knilla, program TEACCH, trening słuchowy Johansena, arteterapię, metodę NDT-Bobath (Bobaty), kinezjologię, zajęcia z kreatywności, dogoterapię, rewalidację, integrację sensoryczną (SI), muzykoterapię, a także zajęcia z psychologiem i logopedą skupiającym się również na komunikacji alternatywnej i wspomagającej ACC Piktogramy.


Zajmujemy się dziećmi z takimi zaburzeniami, jak: autyzm, zespół Aspergera, afazja motoryczna, niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie lekkie, umiarkowane i znaczne, słaby wzrok, niedowidzenie, słaby słuch oraz niedosłyszenie. Zajęcia znajdujące się w ofercie Przedszkole dla Niepełnosprawnych Szczecin Zielony Dzwoneczek są ściśle dostosowane do zaburzeń z jakimi zmagają się Podopieczni oraz nastawione na to, by w jak największym stopniu usprawnić ich rozwój. Jednocześnie są one prowadzone w sposób mający na celu zachęcić dzieci do samodzielnego poznawania świata, nauki oraz zabawy. Nasza specjalizacja to: Afazja Szczecin, Asperger Szczecin, Autyzm Szczecin, WWR Szczecin.

Jesteśmy świadomi jak trudnym zadaniem jest wychowanie dziecka z problemami w mówieniu, nadwrażliwością na bodźce czy niechęcią do spożywania posiłków. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, tutaj wszystko odbywa się pod czujnym okiem psychologa, by w jak największym stopniu ułatwić adaptację Podopiecznych, w Przedszkole Specjalne Szczecin Zielony Dzwoneczek.

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Punkt Przedszkolny ZIelony Dzwoneczek

Blog
Najnowsze posty na blogu Punkt Przedszkolny Zielony Dzwoneczek

Kontakt
Punkt Przedszkolny Zielony Dzwoneczek

Kontakt:

tel. Dyrektor 511 02 35 71
tel. Przedszkole 733 07 08 48
biuro@zielonydzwoneczek.pl

Punkt Przedszkolny Zielony Dzwoneczek
ul. Bolesława Śmiałego 47/13
(wejście od 5 Lipca), 70-350 Szczecin

Czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 17

Bank BZWBK: 47 1090 2268 0000 0001 2293 8194

Jesteśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem: WOś-II.4430.709.2016

Strona główna

Updated on 2023-08-09T08:41:35+00:00, by bartoszmatenko.