Dzień w przedszkolu – jak spędza czas moje dziecko? 

Odwozimy dziecko rano do przedszkola, machamy na pożegnanie i szybko pędzimy do swoich „dorosłych” obowiązków. Nasza pociecha spędza w placówce większą część dnia, a my niejednokrotnie zastanawiamy się jak ten czas wygląda. Zwłaszcza jeśli kolejny raz na pytanie „co robiłeś w przedszkolu” pada jedna, oczywiście bardzo radosna odpowiedź: „bawiłem się”. Wbrew pozorom nie tylko zabawą dzień w przedszkolu jest wypełniony, a sama zabawa ma również swoje znaczenie.

Plan dnia to podstawa

Zadaniem przedszkola, poza zapewnieniem odpowiedniej opieki, jest danie dziecku możliwości poznawania świata, poszerzania wiedzy o nim, nauki samodzielności oraz rozwijanie pasji. Wszystko to ma miejsce w trakcie uporządkowanego rytmu dnia, który jest regulowany wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgodnie z nimi:

 • minimum 1/5 czasu powinna być poświęcona na swobodną zabawę dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela;
 • minimum 1/5 pobytu dziecko powinno spędzić na aktywności zorganizowanej na świeżym powietrzu;
 • maksymalnie 1/5 pobytu to czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową
 • 2/5 to pozostały czas wypełniony czynnościami organizacyjnymi, pielęgnacyjnymi, spożywaniem posiłków, czynnościami samoobsługowymi.

Każdy dzień w przedszkolu wygląda więc podobnie. Za ramowy plan dnia konkretnej placówki odpowiada jej dyrektor. Wyglądać on może następująco:

 • Poranek to czas indywidualnych powitań z Panią i dziećmi. To pora na tzw. zabawę swobodną, czyli według pomysłu dziecka, z niewielką ingerencją nauczyciela. W tym czasie nauczyciel ma czas na indywidualną pracę z dzieckiem.
 • Niedługo potem zaczynamy przygotowania do śniadania, czyli sprzątamy zabawki, myjemy ręce oraz spożywamy posiłek.
 • Po śniadaniu wszyscy zasiadamy w dużym kole na wspólnym powitaniu. Panie proponują również zabawy integracyjne wytwarzające pozytywną atmosferę w grupie.
 • Później rozpoczynają się zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową.
 • Po zajęciach, jeśli pogoda na to pozwala, wychodzimy na dwór.
 • Po powrocie szykujemy się do posiłku i spożywamy pierwsze danie obiadu.
 • Po obiedzie jest pora na odpoczynek oraz regenerację sił na drugą część dnia. W tym czasie, dzieci które nie leżakują biorą udział w tzw. zabawach kierowanych przez nauczyciela. Następnie jemy zupę oraz myjemy zęby.
 • Popołudniu śpiewamy piosenki, bierzemy udział w zajęciach rytmicznych oraz zabawach ruchowych.
 • Popołudnie to również pora na ostatni posiłek w przedszkolu, czyli podwieczorek, po którym dzieci czekają na swoich rodziców bawiąc się w kącikach zainteresowań, układając puzzle lub układanki oraz rysując.

Taki układ dnia nie jest przypadkowy. Powtarzalność oraz przewidywalność następnej czynności daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Jest ono niezbędne  by maluch mógł w pełni wykorzystać czas spędzony w przedszkolu. Dodatkowo dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają zaplanowane zajęcia o charakterze terapeutycznym z np. logopedą lub terapeutą Integracji Sensorycznej.

 

 

Czy nie za dużo tej zabawy – może dziecku potrzebnych jest więcej zajęć dodatkowych?

Wiek przedszkolny nazywany jest czasem zabawy. Wszelkie, podejmowane przez dziecko działania związane są właśnie z nią. Zmieniają się oczywiście formy zabawy, co jest związane z rozwojem dziecka zarówno w sferze motorycznej, poznawczej jak i społeczno-emocjonalnej. Stały pozostaje jej dominujący charakter pośród codziennych aktywności dziecka, jako aktywności dla niego najbardziej dostępnej. Dlatego też zaleca się wykorzystanie zabawy, jako naturalnej skłonności dziecka, do organizowania różnych form jego działalności, wpływających na harmonijny rozwój malucha.

Stosując się do tych reguł nauczyciel w przedszkolu stara się jak najwięcej treści dydaktycznych przekazać w formie zabawy ograniczając do minimum np. zajęcia przy stolikach. Kreatywny pedagog poprzez zabawę ułatwia swoim przedszkolakom poznawanie świata, uczy ich samodzielnego myślenia oraz pewności siebie. Nauczyciel wykorzystuje również zabawę do celów diagnostycznych. Obserwując bawiącą się grupę dostrzeże np. malucha któremu trzeba pomów w nawiązywaniu relacji rówieśniczych.

 

Zapewniając dzieciom przestrzeń i czas na zabawę wspieramy więc ich prawidłowy rozwój. Słysząc od swojego dziecka „w przedszkolu tylko się bawiłem” miejmy świadomość, że poprzez zabawę również poszerzało swoją wiedzę oraz umiejętności. Kreatywna zabawa do najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka. Dlatego warto organizować i uczestniczyć wspólnie z dzieckiem w różnych jej formach.

Comments:0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *